Розробка концептуальних рішень

Концептуальний проект — це початкова стадія проектування та одна з основних стадій розробки проектної документації, яка дозволяє оцінити можливість, засоби і терміни, необхідні для реалізації намірів інвестора. Та, в кінцевому підсумку, визначити попередній бюджет проекту будівництва. Якісно розроблений Концептуальний проект, є основою для прийняття інвестором подальших рішень щодо реалізації проекту будівництва.
Мета розробки Концептуального проекту, полягає у визначенні технічних параметрів проектованого об'єкта, його техніко-економічних показників, схеми розміщення технологічного обладнання, об'ємно-планувальних рішень, габаритних розмірів будівлі на наявній земельній ділянці, а також попередньої вартості проекту. При розробці Концептуального проекту, згідно з технічним завданням (ТЗ) Замовника, фахівці компанії «КЕС-УА Холдинг» опрацьовують всі технологічні й конструктивні рішення за проектом, які виконуються з додержанням вимог будівельних норм і правил, чинних в Україні. Особлива увага приділяється питанням екологічної безпеки як проектованого об'єкта, так і території в цілому.

Інші послуги

search provided by Store Locator Plus®
Enter an address or zip code and click the find locations button.
Номер телефону
Ім'я
Повідомлення